جراحی بینی گوشتی و ملاحظات آن

جراحی بینی گوشتی و ملاحظات آن بینی گوشتی به بینی گفته می شود که در بخش رویه پوستی خود دارای بافت پوستی نسبتاً ضخیم با لایه های چربی ضخیم است.بینی گوشتی به جهت دارا بودن بافت ضخیم پوستی جراحی بینی را دشوار تر می نماید.چرا که تغییر در ضخامت این ادامه مطلب…